piątek, 14 lipca 2017

Krótka historia pamiątkowego głazu z Młyńska

30 sierpnia rosyjska artyleria ostrzelała Szczytno. Jej działa ustawione były na pagórkach pod Lemanami i przy drodze Szczytno-Olszyny. 3 dni wcześniej, 27 siepania, wycofujące się ze Szczytna oddziały korpusu generała Błagowieszczańskiego podpaliły miasto. Spłonęła ulica Rynkowa, browar Daumów i plebania katolicka. Resztę zniszczeń dopełniły spadające na miasto pociski artyleryjskie. Po wywołanym przez Rosjan pożarze i ostrzale Szczytno było zrujnowane. Ruiny ciągnęły się od obecnego budynku Zespołu Szkół nr 2  (wówczas Kgl. Lehrerseminar) po browar i kościół katolicki. Zniszczonych zostało 160 domów i ponad 300 zabudowań gospodarczych. 
Zniszczenia wojenne udokumentowane zostały na dziesiątkach czy nawet setkach pocztówek. Jednak zgodnie z ówczesną modą na upamiętnianie ważniejszych wydarzeń zniszczenie miasta przez rosyjską artylerię upamiętniono jeszcze w inny sposób. W miejscu, w którym stały rosyjskie działa, ustawiono, prawdopodobnie w latach dwudziestych granitowy głaz z inskrypcją:
"1914 Von dieser Stelle wurde Ortelsburg durch die Russen in Brand geschossen".
Z tego miejsca w 1914 r. Rosjanie ostrzelali Szczytno. 


Po wojnie głaz został przewrócony napisami do dołu i zapomniany.


3 sierpnia 2016 r. głaz został rozpoznany i odwrócony napisami do góry.


31 sierpnia głaz został skradziony. 14 września wiadomość o zniknięciu głazu podana została do publicznej wiadomości. Miał on wówczas swoje 5 minut w mediach. 
21 września 2016 r. odnalazł się w niewyjaśnionych do dzisiejszego dnia okolicznościach.


12 lipca 2017 głaz został ustawiony na cokole. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz