sobota, 4 marca 2017

Grodzisko w Janowie – część druga

Niedawno pokazałem zdjęcia bardziej spektakularnej części janowskiego grodziska. Dzisiaj przyszedł czas na zdjęcia ukazujące znajdującą się po drugiej stronie Saski część mieszkalną grodziska. Zobaczyć tu możemy kanały, fosy, pozostałości ziemianek, a nawet ociosane jeszcze przez Prusów kamienie. 
Idąc wzdłuż rzeki w stronę Jeziora Sasek Wielki natrafiamy na mielerz, a jeszcze dalej znajduje się obiekt, który był prawdopodobnie strażnicą krzyżacką. Dzisiaj akurat miejsce to było rozryte przez dziki i zobaczyć można było, że niewielkie usypisko zbudowane jest z gliny. Znajdują się tu duże ilości polepy i kawałki średniowiecznej ceramiki. 
Cześć mieszkalna grodziska praktycznie jest nieprzebadana archeologicznie. Obiekty oddalone od grodziska nie są archeologom znane. 
Niestety miejsce to jest systematycznie odwiedzane przez amatorskich "poszukiwaczy skarbów". Przypominam, że prowadzenie poszukiwań bez zezwolenia w takim miejscu jest poważnym przestępstwem. Dlatego jeśli ktokolwiek zauważy w tym rejonie osoby z wykrywaczami metali powinien niezwłocznie zawiadomić odpowiednie służby. 

Widok na kanały. 

Kamień przy "wejściu" do kanałów. 


Kamień w miejscu mostu, który funkcjonował tu jeszcze na początku XX w. 

Kanały. 


Fosa. 


Obrobione prawdopodobnie jeszcze przez Prusów kamienie znajdujące się przy pozostałościach ziemianek. 


Mostek kolejowy na Sasce. 


Pozostałości mielerza?Miejsce po strażnicy? Fragment średniowiecznej ceramiki. 

1 komentarz: