czwartek, 29 października 2015

Fręcki - cmentarz

W 1565 r. Johann Schützke (Jan Sieczka), pastor z Trelkowa, otrzymał od księcia Albrechta zapis na 2 włóki nad Jeziorem Fręckim. W 1717 r. Fręcki należały do sędziego Johanna Willudowiusa. W XIX w. dwór należał do rodziny Klebs von Halle. W 1935 r. rodzina Klebs von Halle wydzierżawiła majątek rolnikowi.

poniedziałek, 26 października 2015

Romany - kwatera wojenna

Spoczywa tu 19 żołnierzy armii rosyjskiej i 1 żołnierz armii niemieckiej, polegli 30 sierpnia 1914 r. 

http://www.rowery.olsztyn.pl/wiki/miejsca/1914/warminsko-mazurskie/romany