sobota, 11 stycznia 2020

Właśnie ukazał się kolejny Rocznik Mazurski - tom XXIII/2019
Spis treści:
Jan Chłosta, Gazety polskie na Warmii i Mazurach w latach 1718-1939.
Tomasz Wyżlic, Sprawa braci Dąmbskich.
Witold Olbryś, Z historii fotografii w powiecie szczycieńskim (do 1945 r.)
Jan Chłosta, Polacy spod Szczytna u narodzin II Rzeczypospolitej.
Paweł Stanisław Olender, Postawa niepodległościowa w pracy publicystycznej i wydawniczej Adama Chętnika w latach 1910-1918.
Jan Chłosta, Dr Stanisław Gąsowski z podszczycieńskiego Augustowa.
Alina Zdunek, Mazurzy. Ludzie z Klonu. Przyczynki do biografii Jana Dopatki i Wilhelma Nikolaiczyka.
Ryszard Wojciech Pawlicki, Walki graniczne we wrześniu 1939 roku na pograniczumazursko-kurpiowskim.
Sławomir Ambroziak, Tajemnice Złotych Gór.
Mariusz T. Korejwo, Gustaw Leyding, Mazur nieszczęsny.
Bogumił Wyszkowski, Burmistrz Edmund Staniszewski - jego związki ze Szczytnem.
Marek Nowotka, Funkcjonowanie gromadzkich rad narodowych na terenie obecnej gminy Rozogi z uwzględnieniem powiatu szczycieńskiego.
Waldemar Brenda (oprac.), Kierunki działania Służby Bezpieczeństwa w powiecie piskim. Dokumenty z lat 1973-1975.
Marek Nowotka, Sprawozdanie z konferencji naukowej w Myszyńcu.
Dawid nowotka, Sprawozdanie z konferencji “wielokulturowy Myszyniec - historia i pamięć.”
Waldemar Brenda, “Na północ od Warszawy. Warmia i Mazury w XX w.”
Grzegorz Jasiński, Profesor Grzegorz Białuński (1967-2018) - badacz Prus Książęcych i Mazur.
Recenzje
Dezerterzy z Leśnego Zacisza (Jan Chłosta).

Wydawca: Starostwo Powiatowe w Szczytnie.