sobota, 21 lipca 2018

Frąknowo - kwatera wojenna

Frąknowo / Frankenau - powiat nidzicki. Kwatera wojenna na cmentarzu ewangelickim. Miejsce pochówku 43 żołnierzy niemieckich, poległych 22-13 sierpnia 1914 r. Spoczywają tu żołnierze 150 pułku piechoty.