poniedziałek, 29 grudnia 2014

Szczytno - ulica Ogrodowa

Do niedawna w budynku tym mieścił się Urząd Pracy. Przed wojna funkcjonował w nim sklep rowerowy. 

Szczytno - kościół katolicki

Kościół katolicki w Szczytnie wzniesiony został w latach 1898-99. Na skutek niemieckiego ostrzału artyleryjskiego w 1914 r. i wcześniejszego pożaru, wieża została została przebudowana. 
Obok kościoła budynek plebani z 1916 r. zaprojektowany przez Augusta Wieganda.