środa, 30 grudnia 2020

Rocznik Mazurski

 Właśnie ukazał się kolejny tom “Rocznika Mazurskiego”.

ARTYKUŁY I MATERIAŁY

Olaf Göbeler, Dom myśliwski Poppen, przeł. Małgorzata Szymańska-Jasińska.

Henryk Marek Składanowski, Warmia i Mazury w monografii „W 500-lecie Reformacji (1517-2017)”.

Jan Chłosta, Nazwy miejscowe Prus Wschodnich w badaniach naukowych Wojciecha Kętrzyńskiego.

Zbigniew Kudrzycki, Sprawy plebiscytu na Mazurach, Warmii w Sejmie Ustawodawczym. W 100-lecie plebiscytu na Warmii, Mazurach, i Powiślu.

Jan Chłosta, Konsulat polski w Ełku.

Witold Olbryś, Autorstwo nagrobków na cmentarzach powiatu szczycieńskiego.

Sławomir Ambroziak, Łowca szpiegów, który żył dwa razy.

Witold Daniłowicz, Linus Kather - polityk niespełnionej nadziei.

Jan Chłosta, Nie tylko o wojennych losach Augustyna Steffena.

Tadeusz Oracki, Nieznane materiały do biografii i działalności Franciszka Myślińskiego.

Bogumił Wykowski, Albin Witold Budzyński - burmistrz Szczytna, samorządowiec nauczyciel szkół szczycieńskich.

Mariusz Tomasz Korejwo, Długie życie Juliusza Malewskiego.

Marek Nowotka, Jan Kobus - zapomniany bohater.

Dawid Nowotka, Patroni ulic w miejscowości Rozogi.

Piotr Biliński, Polityka wyznaniowa a Kościół Ewangelicko-Augsburski w Szczytnie po 1945 roku.

Ryszard Wojciech Pawlicki, Jerzy Tadeusz Krzywoszewski (1917–2010).

MATERIAŁY NA KONFERENCJĘ ,,375-LECIE ROZÓG"

Zbigniew Kudrzycki, 375 lat Rozóg w dziejach pogranicza mazursko-kurpiowskiego.

Tomasz Wyżlic, Mieszkańcy Rozóg i okolic zaangażowani w handel bronią do Polski w czasie powstania Styczniowego. Biogramy.

Grzegorz Jasiński, Parafia ewangelicka w Rozogach i jej duchowni (XIX-XX w.).

Jan Mironczuk, Mniejszości wyznaniowe na Kurpiowszczyźnie graniczącej z Prusami/Mazurami.

Marek Nowotka, Urząd Celny w Dąbrowach w okresie międzywojennym.

Jerzy Kijowski, Gmina Rozogi w latach 1975–1998.

Wiktor Marek Leyk, Mazurzy na Mazurach po drugiej wojnie światowej.

Janusz Małłek, Mazury, Mazurzy.

RECENZJE

Izabela Lewandowska, Nadleśnictwo Jedwabno. Historia i walory

przyrodniczo-kulturowe (Witold Olbryś).

Wydawca: Starostwo Powiatowe w Szczytnie.