środa, 30 grudnia 2020

Rocznik Mazurski

 Właśnie ukazał się kolejny tom “Rocznika Mazurskiego”.

ARTYKUŁY I MATERIAŁY

Olaf Göbeler, Dom myśliwski Poppen, przeł. Małgorzata Szymańska-Jasińska.

Henryk Marek Składanowski, Warmia i Mazury w monografii „W 500-lecie Reformacji (1517-2017)”.

Jan Chłosta, Nazwy miejscowe Prus Wschodnich w badaniach naukowych Wojciecha Kętrzyńskiego.

Zbigniew Kudrzycki, Sprawy plebiscytu na Mazurach, Warmii w Sejmie Ustawodawczym. W 100-lecie plebiscytu na Warmii, Mazurach, i Powiślu.

Jan Chłosta, Konsulat polski w Ełku.

Witold Olbryś, Autorstwo nagrobków na cmentarzach powiatu szczycieńskiego.

Sławomir Ambroziak, Łowca szpiegów, który żył dwa razy.

Witold Daniłowicz, Linus Kather - polityk niespełnionej nadziei.

Jan Chłosta, Nie tylko o wojennych losach Augustyna Steffena.

Tadeusz Oracki, Nieznane materiały do biografii i działalności Franciszka Myślińskiego.

Bogumił Wykowski, Albin Witold Budzyński - burmistrz Szczytna, samorządowiec nauczyciel szkół szczycieńskich.

Mariusz Tomasz Korejwo, Długie życie Juliusza Malewskiego.

Marek Nowotka, Jan Kobus - zapomniany bohater.

Dawid Nowotka, Patroni ulic w miejscowości Rozogi.

Piotr Biliński, Polityka wyznaniowa a Kościół Ewangelicko-Augsburski w Szczytnie po 1945 roku.

Ryszard Wojciech Pawlicki, Jerzy Tadeusz Krzywoszewski (1917–2010).

MATERIAŁY NA KONFERENCJĘ ,,375-LECIE ROZÓG"

Zbigniew Kudrzycki, 375 lat Rozóg w dziejach pogranicza mazursko-kurpiowskiego.

Tomasz Wyżlic, Mieszkańcy Rozóg i okolic zaangażowani w handel bronią do Polski w czasie powstania Styczniowego. Biogramy.

Grzegorz Jasiński, Parafia ewangelicka w Rozogach i jej duchowni (XIX-XX w.).

Jan Mironczuk, Mniejszości wyznaniowe na Kurpiowszczyźnie graniczącej z Prusami/Mazurami.

Marek Nowotka, Urząd Celny w Dąbrowach w okresie międzywojennym.

Jerzy Kijowski, Gmina Rozogi w latach 1975–1998.

Wiktor Marek Leyk, Mazurzy na Mazurach po drugiej wojnie światowej.

Janusz Małłek, Mazury, Mazurzy.

RECENZJE

Izabela Lewandowska, Nadleśnictwo Jedwabno. Historia i walory

przyrodniczo-kulturowe (Witold Olbryś).

Wydawca: Starostwo Powiatowe w Szczytnie.


piątek, 24 kwietnia 2020

Rodzina Brostów z Rozóg

Na cmentarzu w Rozogach zachowały się dwa krzyże i jedna tabliczka z grobów rodziny Brost.
Najciekawiej prezentuje się krzyż z grobu Rudolfa Brosta. R. Brost był kupcem, urodził się 8 kwietnia 1823 r. Zmarł? Niestety cześć krzyża, na którym była podana data śmierci jest odłamana.  Wiadomo jednak, że zmarł on w 1880 r. Do krzyża przymocowana jest owalna tabliczka z danymi żony Rudolfa.
Luise Brost 18 XI 1923 - 12 I 1899.


wtorek, 31 marca 2020

Johanna Hirschweh

Osoby często odwiedzające stare cmentarze wiedzą, że kamień zachowuje się różnie, w różnych temperaturach. Czasem inskrypcje mogą być zupełnie nieczytelne, a innym razem na tym samym kamieniu są bardzo wyraźne. 
Wczoraj wykonałem kilka zdjęć na cmentarzu żydowskim w Szczytnie. Warunki były słabe i zdjęcia wyszły kiepskie. Za wyjątkiem jednego. Wcześniej już fotografowana przeze mnie macewa była tym razem wyjątkowo dobrze czytelna. Co ciekawe, wydaje mi się, że nie ma jej w spisie macew z cmentarza żydowskiego w Szczytnie.

Johanna Hirschweh geb. Flatau 
październik 1838 - 24 grudzień 1883 r. 

Johanna pochodziła z Pasymia. Była żoną znanego kupca pasymskiego 
poniedziałek, 30 marca 2020

Przygotowuję właśnie tekst o historii Gromu. W związku z tym wypatrzyłem na mapie, że w Gromie były dwa cmentarze, a nie jak do tej pory sądziłem, jeden. Cmentarz wiejski znajduje się przy drodze do Elganowa. Drugi cmentarz znajdował się pomiędzy jeziorami Machniacz i Krzywek. Po tym drugim nic oprócz kępy krzaków nie zostało. Być może był to cmentarz rodowy. Zjazd na ten cmentarz z głównej drogi znajduje się naprzeciwko dawnego majątku. Problem w tym, że jest on widoczny tylko na mapach z lat 30. XX w. Niewielki obszar i miejsce położenia wskazują jednak na jego rodowe przeznaczenie.

Cmentarz rodowy?
sobota, 11 stycznia 2020

Właśnie ukazał się kolejny Rocznik Mazurski - tom XXIII/2019
Spis treści:
Jan Chłosta, Gazety polskie na Warmii i Mazurach w latach 1718-1939.
Tomasz Wyżlic, Sprawa braci Dąmbskich.
Witold Olbryś, Z historii fotografii w powiecie szczycieńskim (do 1945 r.)
Jan Chłosta, Polacy spod Szczytna u narodzin II Rzeczypospolitej.
Paweł Stanisław Olender, Postawa niepodległościowa w pracy publicystycznej i wydawniczej Adama Chętnika w latach 1910-1918.
Jan Chłosta, Dr Stanisław Gąsowski z podszczycieńskiego Augustowa.
Alina Zdunek, Mazurzy. Ludzie z Klonu. Przyczynki do biografii Jana Dopatki i Wilhelma Nikolaiczyka.
Ryszard Wojciech Pawlicki, Walki graniczne we wrześniu 1939 roku na pograniczumazursko-kurpiowskim.
Sławomir Ambroziak, Tajemnice Złotych Gór.
Mariusz T. Korejwo, Gustaw Leyding, Mazur nieszczęsny.
Bogumił Wyszkowski, Burmistrz Edmund Staniszewski - jego związki ze Szczytnem.
Marek Nowotka, Funkcjonowanie gromadzkich rad narodowych na terenie obecnej gminy Rozogi z uwzględnieniem powiatu szczycieńskiego.
Waldemar Brenda (oprac.), Kierunki działania Służby Bezpieczeństwa w powiecie piskim. Dokumenty z lat 1973-1975.
Marek Nowotka, Sprawozdanie z konferencji naukowej w Myszyńcu.
Dawid nowotka, Sprawozdanie z konferencji “wielokulturowy Myszyniec - historia i pamięć.”
Waldemar Brenda, “Na północ od Warszawy. Warmia i Mazury w XX w.”
Grzegorz Jasiński, Profesor Grzegorz Białuński (1967-2018) - badacz Prus Książęcych i Mazur.
Recenzje
Dezerterzy z Leśnego Zacisza (Jan Chłosta).

Wydawca: Starostwo Powiatowe w Szczytnie.