środa, 30 grudnia 2015

Księży Lasek - cmentarz

Cmentarz w Księżym Lasku został niedawno dokładnie uprzątnięty. Pojawiły się na nim dwa „nowe” żeliwne krzyże. Duże wrażenie robi odnowiona kwatera wojenna. Warto porównać obecny stan cmentarza z wcześniejszymi zdjęciami. 

Krzyż z grobu asesora Theodora Surminskiego 3.7.1849 - 25.7.1904. Frieda Aima Goebel 9.9.1897 – 28.9.1897.

środa, 23 grudnia 2015

Sasek Wielki - cmentarz


Maschingrund - Mechowe Grądy

Gronden już w XIX wieku przemianowane na Maschinengrund. Folwark należący do dworu w pobliskiej Wólce Szczycieńskiej. Brak informacji o roku założenia osady. Jej ostatnim mieszkancem był Gottlieb Gradowski. Na dziewiętnastowiecznej mapie widać przy osadzie cmentarz. Na młodszych mapach cmentarza już nie zaznaczono.  Cmentarz przy folwarku byłby ewenementem. W takcie oględzin terenowych nie udało się ustalić jego położenia. Prawdopodobnie nie ma po nim widocznych na powierzchni śladów.  

Źródło map: http://www.davidrumsey.com/
http://www.mapywig.org/m/German_maps/series/150K_Schroetter_Ost_u_West_Preussen/Schroetter-KvOWP_017_XVII_Allenstein,_Ortelsburg_1796-1802_RCIN_300.jpg

Sasek Mały - cmentarz

Anorthe Kowalevsky geb. Chnelevsky 1.04.1830 – 31.10.1881. 
 Część żeliwnego krzyża. Nie znalazłem oryginalnego miejsca jego usytuowania.