czwartek, 26 listopada 2015

Przeździęk Wielki - cmentarz

Na cmentarzu znajdują się dwie kwatery wojenne.  W północno-zachodniej części znajduje się mogiła niemiecka, w której pochowano dwóch żołnierzy: Vizef. Tierhart (Jäg. R. z. Pf. 10) oraz Gren. Rohde (Gren. R. 4). Natomiast w północno-wschodniej części cmentarza zlokalizowana jest mogiła rosyjska, w której spoczywa 6 rosyjskich żołnierzy poległych w sierpniu 1914 r. 

Widok na szkołę